DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ
 

CƠ SỞ HẠ TẦNG
CÔNG NGHIỆP
DU LỊCH
GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
GIAO THÔNG VẬN TẢI
DỊCH VỤ KHÁC
CÁC DỰ ÁN THUỘC LĨNH VỰC XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU KINH TẾ
1
Khu công nghiệp, khu phi thuế quan
2
Khu công nghiệp công nghệ cao
3
Khu công nghệ cao
4
Khu công nghiệp La Sơn
5
Khu công nghiệp Phú Đa
6
Khu công nghiệp Tứ Hạ
7
Khu công nghiệp Quảng Vinh
8
Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới Chân Mây
9
Khu công nghệ thông tin tập trung
10
Xây dựng nhà ở cho công nhân
11
Nhà máy xử lý nước thải

(Theo Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chịu trách nhiệm nội dung: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế