Ngày 22 tháng 8 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3012)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1481)
  Giáo dục - Đào tạo (1050)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1831)
  Hành chính - Tổ chức (4401)
  Kinh tế - Xã hội (888)
  Quy hoạch - Xây dựng (1547)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1608)
  Thuế - Phí - Lệ phí (576)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở - ĐÔ THỊ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1809/QĐ-UBND  15/08/2018
 1807/QĐ-UBND  15/08/2018
 1806/QĐ-UBND  15/08/2018
 1801/QĐ-UBND  14/08/2018
 1779/QĐ-UBND  10/08/2018
 1753/QĐ-UBND  07/08/2018
 1752/QĐ-UBND  07/08/2018
 1750/QĐ-UBND  07/08/2018
 1749/QĐ-UBND  07/08/2018
 1751/QĐ-UBND  07/08/2018
 1730/QĐ-UBND  03/08/2018
 1729/QĐ-UBND  03/08/2018
 1697/QĐ-UBND  01/08/2018
 1693/QĐ-UBND  01/08/2018
 1679/QĐ-UBND  30/07/2018
 1678/QĐ-UBND  30/07/2018
 1675/QĐ-UBND  30/07/2018
 1666/QĐ-UBND  30/07/2018
 1670/QĐ-UBND  30/07/2018
 1667/QĐ-UBND  30/07/2018
 1665/QĐ-UBND  30/07/2018
 1664/QĐ-UBND  30/07/2018
 1663/QĐ-UBND  30/07/2018
 1662/QĐ-UBND  30/07/2018
 1680/QĐ-UBND  30/07/2018
121 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh