Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở - ĐÔ THỊ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 432/QĐ-UBND  12/02/2018
 431/QĐ-UBND  12/02/2018
 430/QĐ-UBND  12/02/2018
 429/QĐ-UBND  12/02/2018
 428/QĐ-UBND  12/02/2018
 427/QĐ-UBND  12/02/2018
 426/QĐ-UBND  12/02/2018
 425/QĐ-UBND  12/02/2018
 424/QĐ-UBND  12/02/2018
 417/QĐ-UBND  12/02/2018
 381/QĐ-UBND  08/02/2018
 380/QĐ-UBND  08/02/2018
 376/QĐ-UBND  08/02/2018
 373/QĐ-UBND  07/02/2018
 374/QĐ-UBND  07/02/2018
 372/QĐ-UBND  07/02/2018
 371/QĐ-UBND  07/02/2018
 370/QĐ-UBND  07/02/2018
 369/QĐ-UBND  07/02/2018
 368/QĐ-UBND  07/02/2018
 336/QĐ-UBND  05/02/2018
 319/QĐ-UBND  02/02/2018
 09/2018/QĐ-UBND  02/02/2018
 289/QĐ-UBND  31/01/2018
 256/QĐ-UBND  27/01/2018
115 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh