Ngày 17 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3076)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1487)
  Giáo dục - Đào tạo (1067)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1865)
  Hành chính - Tổ chức (4465)
  Kinh tế - Xã hội (891)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1612)
  Thuế - Phí - Lệ phí (580)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở - ĐÔ THỊ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 2604/QĐ-UBND  08/11/2018
 2603/QĐ-UBND  08/11/2018
 2600/QĐ-UBND  07/11/2018
 2599/QĐ-UBND  07/11/2018
 2595/QĐ-UBND  06/11/2018
 2583/QĐ-UBND  05/11/2018
 2582/QĐ-UBND  05/11/2018
 2554/QĐ-UBND  02/11/2018
 2553/QĐ-UBND  02/11/2018
 2551/QĐ-UBND  02/11/2018
 2552/QĐ-UBND  02/11/2018
 2528/QĐ-UBND  30/10/2018
 2527/QĐ-UBND  30/10/2018
 2526/QĐ-UBND  30/10/2018
 2456/QĐ-UBND  29/10/2018
 2455/QĐ-UBND  29/10/2018
 2462/QĐ-UBND  29/10/2018
 2457/QĐ-UBND  29/10/2018
 57/2018/QĐ-UBND  26/10/2018
 2384/QĐ-UBND  23/10/2018
 2340/QĐ-UBND  19/10/2018
 2319/QĐ-UBND  18/10/2018
 2306/QĐ-UBND  16/10/2018
 2268/QĐ-UBND  12/10/2018
 2260/QĐ-UBND  12/10/2018
123 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh