Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở - ĐÔ THỊ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 507/QĐ-UBND  21/02/2020
 447/QĐ-UBND  14/02/2020
 406/QĐ-UBND  11/02/2020
 405/QĐ-UBND  11/02/2020
 400/QĐ-UBND  10/02/2020
 04/NQ-HĐND  06/02/2020
 05/NQ-HĐND  06/02/2020
 256/QĐ-UBND  21/01/2020
 249/QĐ-UBND  21/01/2020
 246/QĐ-UBND  21/01/2020
 244/QĐ-UBND  21/01/2020
 256/QĐ-UBND  21/01/2020
 259/QĐ-UBND  21/01/2020
 258/QĐ-UBND  21/01/2020
 255/QĐ-UBND  21/01/2020
 254/QĐ-UBND  21/01/2020
 253/QĐ-UBND  21/01/2020
 252/QĐ-UBND  21/01/2020
 251/QĐ-UBND  21/01/2020
 84/QĐ-UBND  08/01/2020
 45/QĐ-UBND  06/01/2020
 41/QĐ-UBND  06/01/2020
 40/QĐ-UBND  06/01/2020
 39/QĐ-UBND  06/01/2020
 38/QĐ-UBND  06/01/2020
139 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh