Ngày 18 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4543)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở - ĐÔ THỊ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 354/QĐ-UBND  11/02/2019
 243/QĐ-UBND  29/01/2019
 237/QĐ-UBND  28/01/2019
 210/QĐ-UBND  24/01/2019
 200/QĐ-UBND  23/01/2019
 201/QĐ-UBND  23/01/2019
 184/QĐ-UBND  22/01/2019
 182/QĐ-UBND  22/01/2019
 172/QĐ-UBND  22/01/2019
 171/QĐ-UBND  22/01/2019
 170/QĐ-UBND  22/01/2019
 168/QĐ-UBND  22/01/2019
 152/QĐ-UBND  21/01/2019
 140/QĐ-UBND  19/01/2019
 114/QĐ-UBND  15/01/2019
 80/QĐ-UBND  11/01/2019
 79/QĐ-UBND  11/01/2019
 78/QĐ-UBND  11/01/2019
 77/QĐ-UBND  11/01/2019
 76/QĐ-UBND  11/01/2019
 75/QĐ-UBND  11/01/2019
 74/QĐ-UBND  11/01/2019
 49/QĐ-UBND  07/01/2019
 48/QĐ-UBND  07/01/2019
 47/QĐ-UBND  07/01/2019
127 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh