Ngày 18 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4543)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC XÚC TIẾN - KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 271/QĐ-UBND  30/01/2019
 19/KH-UBND  28/01/2019
 240/QĐ-UBND  28/01/2019
 187/QĐ-UBND  23/01/2019
 154/QĐ-UBND  21/01/2019
 103/QĐ-UBND  15/01/2019
 90/QĐ-UBND  14/01/2019
 3111/QĐ-UBND  29/12/2018
 35/NQ-HĐND  14/12/2018
 03/2018/MQ-HĐND  13/12/2018
 2841/QĐ-UBND  07/12/2018
 12/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 13/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 14/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 2523/QĐ-UBND  30/10/2018
 2524/QĐ-UBND  30/10/2018
 2520/QĐ-UBND  30/10/2018
 2460/QĐ-UBND  29/10/2018
 2324/QĐ-UBND  18/10/2018
 03/2018/TT-BKHĐT  17/10/2018
 2291/QĐ-UBND  15/10/2018
 2051/QĐ-UBND  14/09/2018
 1949/QĐ-UBND  04/09/2018
 5855/UBND-XDKH  10/08/2018
 5008/UBND-XDKH  11/07/2018
60 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh