Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC XÚC TIẾN - KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 494/QĐ-UBND  20/02/2020
 413/QĐ-UBND  11/02/2020
 375/QĐ-UBND  06/02/2020
 320/QĐ-UBND  31/01/2020
 147/QĐ-UBND  14/01/2020
 52/QĐ-UBND  07/01/2020
 05/QĐ-UBND  02/01/2020
 276/KH-UBND  27/12/2019
 3298/QĐ-UBND  23/12/2019
 9740/UBND-TH  19/12/2019
 3229/QĐ-UBND  16/12/2019
 03/2019/NQ-HĐND  13/12/2019
 19/2019/NQ-HĐND  10/12/2019
 20/2019/NQ-HĐND  10/12/2019
 45/NQ-HDND  10/12/2019
 46/NQ-HĐND  10/12/2019
 47/NQ-HĐND  10/12/2019
 48/NQ-HĐND  10/12/2019
 49/NQ-HĐND  10/12/2019
 3102/QĐ-UBND  03/12/2019
 3012/QĐ-UBND  28/11/2019
 29/NQ-HĐND  16/11/2019
 28/NQ-HĐND  16/11/2019
 27/NQ-HĐND  16/11/2019
 15/2019/NQ-HĐND  16/11/2019
64 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh