Ngày 17 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3076)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1487)
  Giáo dục - Đào tạo (1067)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1865)
  Hành chính - Tổ chức (4465)
  Kinh tế - Xã hội (891)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1612)
  Thuế - Phí - Lệ phí (580)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC XÚC TIẾN - KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 2460/QĐ-UBND  29/10/2018
 2324/QĐ-UBND  18/10/2018
 03/2018/TT-BKHĐT  17/10/2018
 2291/QĐ-UBND  15/10/2018
 2051/QĐ-UBND  14/09/2018
 1949/QĐ-UBND  04/09/2018
 5855/UBND-XDKH  10/08/2018
 5008/UBND-XDKH  11/07/2018
 1473/QĐ-UBND  04/07/2018
 1142/QĐ-UBND  29/05/2018
 1108/QĐ-UBND  28/05/2018
 627/QĐ-UBND  19/03/2018
 05/CT-UBND  07/02/2018
 176/QĐ-UBND  19/01/2018
 47/CT-TTg  27/12/2017
 2068/QĐ-TTg  21/12/2017
 2025/QĐ-TTg  14/12/2017
 05/2017/TT-BKHĐT  30/11/2017
 2588/QĐ-UBND  31/10/2017
 2463/QĐ-UBND  24/10/2017
 2393/QĐ-UBND  16/10/2017
 284/TB-UBND  11/10/2017
 2175/QĐ-UBND  20/09/2017
 2115/QĐ-UBND  14/09/2017
 2114/QĐ-UBND  14/09/2017
60 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh