Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 508/QĐ-UBND  21/02/2020
 51/KH-UBND  21/02/2020
 1149/UBND-GD  19/02/2020
 1172/UBND-GD  19/02/2020
 48/KH-UBND  19/02/2020
 950/UBND-GD  12/02/2020
 02/2020/TT-BGDĐT  05/02/2020
 01/2020/TT-BGDĐT  30/01/2020
 159/QĐ-UBND  15/01/2020
 99/2019/NĐ-CP  30/12/2019
 9446 /UBND-KH  11/12/2019
 2808/QĐ-UBND  01/11/2019
 8140/UBND-GD  31/10/2019
 228/KH-UBND  23/10/2019
 7598 /UBND-GD  16/10/2019
 16/2019/TT-BGDĐT  04/10/2019
 215/KH-UBND  25/09/2019
 6863/UBND-GD  23/09/2019
 2263/QĐ-UBND  17/09/2019
 16/CT-UBND  31/08/2019
 11/2019/TT-BGDĐT  26/08/2019
 12/2019/TT-BGDĐT  26/08/2019
 46/2019/QĐ-UBND  23/08/2019
 1970/QĐ-UBND  14/08/2019
 45/2019/QĐ-UBND  14/08/2019
46 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh