Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 412/QĐ-UBND  12/02/2018
 410/QĐ-UBND  12/02/2018
 322/QĐ-UBND  02/02/2018
 273/QĐ-UBND  30/01/2018
 34/2017/TT-BGDĐT  25/01/2018
 186/QĐ-UBND  22/01/2018
 65/QĐ-UBND  11/01/2018
 41/QĐ-UBND  08/01/2018
 3120/QĐ-UBND  30/12/2017
 3121/QĐ-UBND  30/12/2017
 36/2017/TT-BGDĐT  28/12/2017
 3040/QĐ-UBND  27/12/2017
 3048/QĐ-UBND  27/12/2017
 2071/QĐ-TTg  22/12/2017
 2080/QĐ-TTg  22/12/2017
 2957/QĐ-UBND  20/12/2017
 2956/QĐ-UBND  20/12/2017
 2955/QĐ-UBND  20/12/2017
 2954/QĐ-UBND  20/12/2017
 2945/QĐ-UBND  19/12/2017
 34/NQ-HĐND  19/12/2017
 31/2017/TT-BGDĐT  18/12/2017
 256/KH-UBND  15/12/2017
 30/2017/TT-BGDĐT  05/12/2017
 29/2017/TT-BGDĐT  30/11/2017
41 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh