Ngày 22 tháng 8 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3012)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1481)
  Giáo dục - Đào tạo (1050)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1831)
  Hành chính - Tổ chức (4401)
  Kinh tế - Xã hội (888)
  Quy hoạch - Xây dựng (1547)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1608)
  Thuế - Phí - Lệ phí (576)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1766/QĐ-UBND  08/08/2018
 1721/QĐ-UBND  02/08/2018
 1720/QĐ-UBND  02/08/2018
 5569/UBND-NV  31/07/2018
 145/CTr-UBND  30/07/2018
 1639/QĐ-UBND  26/07/2018
 1616/QĐ-UBND  23/07/2018
 1615/QĐ-UBND  23/07/2018
 1617/QĐ-UBND  23/07/2018
 1614/QĐ-UBND  23/07/2018
 1603/QĐ-UBND  20/07/2018
 03/NQ-HĐND  18/07/2018
 01/NQ-HĐND  18/07/2018
 02/NQ-HĐND  18/07/2018
 43/NQ-HĐND  16/07/2018
 42/NQ-HĐND  16/07/2018
 41/NQ-HĐND  16/07/2018
 28/2018/QĐ-TTg  12/07/2018
 11/NQ-HĐND  12/07/2018
 10/NQ-HĐND  12/07/2018
 09/NQ-HĐND  12/07/2018
 09/NQ-HĐND  11/07/2018
 10/NQ-HĐND  11/07/2018
 08/NQ-HĐND  11/07/2018
 1512/QĐ-UBND  10/07/2018
176 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh