Ngày 17 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3076)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1487)
  Giáo dục - Đào tạo (1067)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1865)
  Hành chính - Tổ chức (4465)
  Kinh tế - Xã hội (891)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1612)
  Thuế - Phí - Lệ phí (580)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 2648/QĐ-UBND  12/11/2018
 2634/QĐ-UBND  09/11/2018
 2636/QĐ-UBND  09/11/2018
 2637/QĐ-UBND  09/11/2018
 2638/QĐ-UBND  09/11/2018
 2639/QĐ-UBND  09/11/2018
 2585/QĐ-UBND  05/11/2018
 188/KH-UBND  05/11/2018
 2576/QĐ-UBND  03/11/2018
 2557/QĐ-UBND  02/11/2018
 2537/QĐ-UBND  30/10/2018
 23/CT-UBND  26/10/2018
 2392/QĐ-UBND  25/10/2018
 2394/QĐ-UBND  25/10/2018
 2393/QĐ-UBND  25/10/2018
 2362/QĐ-UBND  20/10/2018
 2361/QĐ-UBND  20/10/2018
 2359/QĐ-UBND  20/10/2018
 2358/QĐ-UBND  20/10/2018
 2336/QĐ-UBND  19/10/2018
 2331/QĐ-UBND  18/10/2018
 2329/QĐ-UBND  18/10/2018
 2318/QĐ-UBND  17/10/2018
 2307/QĐ-UBND  16/10/2018
 2304/QĐ-UBND  16/10/2018
179 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh