Ngày 18 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4543)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1552)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 352/QĐ-UBND  11/02/2019
 347/QĐ-UBND  11/02/2019
 344/QĐ-UBND  02/02/2019
 333/QĐ-UBND  01/02/2019
 332/QĐ-UBND  01/02/2019
 276/QĐ-UBND  31/01/2019
 279/QĐ-UBND  31/01/2019
 254/QĐ-UBND  29/01/2019
 249/QĐ-UBND  29/01/2019
 236/QĐ-UBND  28/01/2019
 198/QĐ-UBND  23/01/2019
 185/QĐ-UBND  22/01/2019
 125/QĐ-UBND  17/01/2019
 99/QĐ-UBND  15/01/2019
 98/QĐ-UBND  14/01/2019
 68/QĐ-UBND  09/01/2019
 56/QĐ-UBND  08/01/2019
 55/QĐ-UBND  08/01/2019
 54/QĐ-UBND  08/01/2019
 60/QĐ-UBND  08/01/2019
 44/QĐ-UBND  07/01/2019
 02/2019/QĐ-UBND  07/01/2019
 03/2019/QĐ-UBND  07/01/2019
 04/2019/QĐ-UBND  07/01/2019
 01/2019/QĐ-UBND  05/01/2019
182 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh