Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 513/QĐ-UBND  21/02/2020
 497/QĐ-UBND  21/02/2020
 53/KH-UBND  21/02/2020
 1217/UBND-NV  21/02/2020
 467/QĐ-UBND  18/02/2020
 456/QĐ-UBND  17/02/2020
 34/KH-UBND  14/02/2020
 10/QĐ-BCĐPKNDT  13/02/2020
 429/QĐ-UBND  12/02/2020
 09/QĐ-HĐNVQS  12/02/2020
 435/QĐ-UBND  12/02/2020
 425/QĐ-UBND  12/02/2020
 805/UBND-KH  06/02/2020
 06/NQ-HĐND  06/02/2020
 07/NQ-HĐND  06/02/2020
 317/QĐ-UBND  30/01/2020
 286/QĐ-UBND  22/01/2020
 260/QĐ-UBND  21/01/2020
 215/QĐ-UBND  20/01/2020
 213/QĐ-UBND  20/01/2020
 161/QĐ-UBND  15/01/2020
 160/QĐ-UBND  15/01/2020
 09/KH-UBND  15/01/2020
 119/QĐ-UBND  13/01/2020
 103/QĐ-UBND  09/01/2020
192 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh