Ngày 28 tháng 5 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (569)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2920)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1476)
  Giáo dục - Đào tạo (1038)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1814)
  Hành chính - Tổ chức (4347)
  Kinh tế - Xã hội (879)
  Quy hoạch - Xây dựng (1538)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1598)
  Thuế - Phí - Lệ phí (572)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1009/QĐ-UBND  11/05/2018
 990/QĐ-UBND  10/05/2018
 994/QĐ-UBND  10/05/2018
 980/QĐ-UBND  10/05/2018
 964/QĐ-UBND  09/05/2018
 885/QĐ-UBND  24/04/2018
 855/QĐ-UBND  20/04/2018
 818/QĐ-UBND  16/04/2018
 820/QĐ-UBND  16/04/2018
 789/QĐ-UBND  12/04/2018
 22/2018/QĐ-UBND  03/04/2018
 82/TB-UBND  02/04/2018
 704/QĐ-UBND  02/04/2018
 705/QĐ-UBND  02/04/2018
 706/QĐ-UBND  02/04/2018
 708/QĐ-UBND  02/04/2018
 709/QĐ-UBND  02/04/2018
 710/QĐ-UBND  02/04/2018
 02/NQ-HĐND  30/03/2018
 03/NQ-HĐND  30/03/2018
 04/NQ-HĐND  30/03/2018
 01/NQ-HĐND  30/03/2018
 655/QĐ-UBND  26/03/2018
 03/2018/QĐ-UBND  23/03/2018
 635/QĐ-UBND  21/03/2018
174 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh