Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 443/QĐ-UBND  13/02/2018
 442/QĐ-UBND  13/02/2018
 438/QĐ-UBND  13/02/2018
 383/QĐ-UBND  09/02/2018
 367/QĐ-UBND  07/02/2018
 01/2018/QĐ-UBND  05/02/2018
 310/QĐ-UBND  02/02/2018
 797/UBND-TH  01/02/2018
 82/HĐND-VP  30/01/2018
 262/QĐ-UBND  29/01/2018
 02/NQ-HĐND  26/01/2018
 03/NQ-HĐND  26/01/2018
 05/NQ-HĐND  26/01/2018
 06/NQ-HĐND  26/01/2018
 07/NQ-HDNĐ  26/01/2018
 230/QĐ-UBND  25/01/2018
 233/QĐ-UBND  25/01/2018
 234/QĐ-UBND  25/01/2018
 235/QĐ-UBND  25/01/2018
 241/QĐ-UBND  25/01/2018
 242/QĐ-UBND  25/01/2018
 243/QĐ-UBND  25/01/2018
 244/QĐ-UBND  25/01/2018
 236/QĐ-UBND  25/01/2018
 06/2018/QĐ-TTg  23/01/2018
172 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh