Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 40/KH-UBND  19/02/2020
 03/NQ-HĐND  06/02/2020
 03/CT-UBND  23/01/2020
 154/QĐ-UBND  15/01/2020
 98/2019/NĐ-CP  27/12/2019
 3300/QĐ-UBND  23/12/2019
 95/2019/NĐ-CP  16/12/2019
 20/CT-UBND  11/11/2019
 2648/QĐ-UBND  28/10/2019
 2538/QĐ-UBND  15/10/2019
 6798/UBND-QHXT  19/09/2019
 2277/QĐ-UBND  17/09/2019
 72/2019/NĐ-CP  30/08/2019
 5147/UBND-QHXT  28/07/2019
 180/KH-UBND  26/07/2019
 37/2019/QĐ-UBND  10/07/2019
 1676/QĐ-UBND  10/07/2019
 1654/QĐ-UBND  09/07/2019
 1555/QĐ-UBND  29/06/2019
 1477/QĐ-UBND  21/06/2019
 1457/QĐ-UBND  18/06/2019
 11/CT-UBND  29/05/2019
 1219/QĐ-UBND  20/05/2019
 37/2019/NĐ-CP  07/05/2019
 11/CT-TTg  23/04/2019
64 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh