Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 182/QĐ-UBND  20/01/2018
 84/QĐ-TTg  19/01/2018
 151/QĐ-UBND  18/01/2018
 152/QĐ-UBND  18/01/2018
 20/QĐ-BXD  15/01/2018
 01/2018/TT-BXD  05/01/2018
 15/2017/TT-BXD  28/12/2017
 3050/QĐ-UBND  27/12/2017
 3029/QĐ-UBND  26/12/2017
 2038/QĐ-TTg  18/12/2017
 13/2017/TT-BXD  08/12/2017
 250/KH-UBND  07/12/2017
 98/2017/QĐ-UBND  01/12/2017
 2741/QĐ-UBND  22/11/2017
 231/KH-UBND  09/11/2017
 228/KH-UBND  08/11/2017
 2632/QĐ-UBND  03/11/2017
 2489/QĐ-UBND  27/10/2017
 2455/QĐ-UBND  23/10/2017
 2454/QĐ-UBND  23/10/2017
 2333/QĐ-UBND  09/10/2017
 1869/QĐ-UBND  21/08/2017
 5997/UBND-XD  21/08/2017
 1844/QĐ-UBND  17/08/2017
 1829/QĐ-UBND  16/08/2017
62 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh