Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4545)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1554)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 375/QĐ-UBND  14/02/2019
 300/QĐ-UBND  01/02/2019
 2555/QĐ-UBND  02/11/2018
 61/2018/QĐ-UBND  01/11/2018
 2556/QĐ-UBND  01/11/2018
 08/2018/TT-BXD  05/10/2018
 2119/QĐ-UBND  25/09/2018
 1803/QĐ-UBND  14/08/2018
 1399/QĐ-UBND  27/06/2018
 1380/QĐ-UBND  26/06/2018
 1339/QĐ-UBND  20/06/2018
 1177/QĐ-UBND  31/05/2018
 1178/QĐ-UBND  31/05/2018
 1133/QĐ-UBND  28/05/2018
 1132/QĐ-UBND  28/05/2018
 04/2018/TT-BXD  20/05/2018
 15/2018/QĐ-UBND  05/03/2018
 162/QĐ-TTg  31/01/2018
 182/QĐ-UBND  20/01/2018
 84/QĐ-TTg  19/01/2018
 151/QĐ-UBND  18/01/2018
 152/QĐ-UBND  18/01/2018
 20/QĐ-BXD  15/01/2018
 01/2018/TT-BXD  05/01/2018
 15/2017/TT-BXD  28/12/2017
62 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh