Ngày 23 tháng 5 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2922)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1476)
  Giáo dục - Đào tạo (1037)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1814)
  Hành chính - Tổ chức (4347)
  Kinh tế - Xã hội (879)
  Quy hoạch - Xây dựng (1538)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1598)
  Thuế - Phí - Lệ phí (572)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH - NGÂN HÀNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1007/QĐ-UBND  11/05/2018
 26/2018/QĐ-UBND  24/04/2018
 27/2018/QĐ-UBND  24/04/2018
 02/CT-NHNN  13/04/2018
 10/2018/TT-NHNN  09/04/2018
 733/QĐ-UBND  05/04/2018
 2156/NHNN-TT  04/04/2018
 05/2018/NQ-HĐND  30/03/2018
 06/2018/NQ-HĐND  30/03/2018
 1662/NHNN-TD  15/03/2018
 603/QĐ-UBND  14/03/2018
 42/2018/NĐ-CP  12/03/2018
 578/QĐ-UBND  12/03/2018
 03/2018/TT-NHNN  23/02/2018
 241/QĐ-TTg  23/02/2018
 433/QĐ-UBND  12/02/2018
 1016/UBND-KN1  09/02/2018
 963/UBND-TC  07/02/2018
 320/QĐ-UBND  02/02/2018
 05/CT-UBND  01/02/2018
 01/NQ-HĐND  26/01/2018
 149/QĐ-UBND  18/01/2018
 06/2018/QĐ-UBND  15/01/2018
 05/2018/QĐ-UBND  12/01/2018
 2/2018/QĐ-UBND  11/01/2018
64 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh