Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH - NGÂN HÀNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 06/CT-UBND  20/02/2020
 5/CT-UBND  20/02/2020
 432/QĐ-UBND  12/02/2020
 541/NHNN-TD  04/02/2020
 06/NQ-HĐND  18/01/2020
 57/QĐ-UBND  07/01/2020
 02/2020/QĐ-UBND  04/01/2020
 83/2019/QĐ-UBND  31/12/2019
 3389/QĐ-UBND  31/12/2019
 3379/QD-UBND  31/12/2019
 3399/QĐ-UBND  31/12/2019
 3394/QĐ-UBND  31/12/2019
 82/2019/QĐ-UBND  26/12/2019
 39/NQ-HĐND  09/12/2019
 40/NQ-HĐND  09/12/2019
 22/CT-UBND  28/11/2019
 8801/UBND-TH  20/11/2019
 2415/QĐ-NHNN  18/11/2019
 2416/QĐ-NHNN  18/11/2019
 87/2019/NĐ-CP  14/11/2019
 88/2019/NĐ-CP  14/11/2019
 86/2019/NĐ-CP  14/11/2019
 2819/QĐ-UBND  01/11/2019
 15/2019/TT-NHNN  11/10/2019
 7262 /UBND-ĐC  05/10/2019
68 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh