Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4545)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1554)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH - NGÂN HÀNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 192/QĐ-UBND  23/01/2019
 7/2019/QĐ-UBND  19/01/2019
 06/2019/QĐ-UBND  19/01/2019
 82/QĐ-UBND  11/01/2019
 3084/QĐ-UBND  28/12/2018
 13/NQ-HĐND  19/12/2018
 05/2018/NQ-HĐND  19/12/2018
 11/NQ-HĐND  14/12/2018
 10/NQ-HĐND  14/12/2018
 34/NQ-HĐND  14/12/2018
 2921/QĐ-UBND  14/12/2018
 15/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 17/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 14/NQ-HĐND  07/12/2018
 16/NQ-HĐND  07/12/2018
 29/NQ-HĐND  07/12/2018
 30/NQ-HĐND  07/12/2018
 2633/QĐ-UBND  09/11/2018
 116/2018/NĐ-CP  07/09/2018
 19/2018/TT-NHNN  28/08/2018
 1844/QĐ-UBND  20/08/2018
 1604/QĐ-NHNN  15/08/2018
 1790/QĐ-UBND  13/08/2018
 42/2018/QĐ-UBND  08/08/2018
 1726/QĐ-UBND  03/08/2018
65 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh