Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH - NGÂN HÀNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 433/QĐ-UBND  12/02/2018
 12/2018/QĐ-UBND  09/02/2018
 1016/UBND-KN1  09/02/2018
 12/2018/QĐ-UBND  09/02/2018
 963/UBND-TC  07/02/2018
 320/QĐ-UBND  02/02/2018
 05/CT-UBND  01/02/2018
 01/NQ-HĐND  26/01/2018
 149/QĐ-UBND  18/01/2018
 06/2018/QĐ-UBND  15/01/2018
 05/2018/QĐ-UBND  12/01/2018
 2/2018/QĐ-UBND  11/01/2018
 43/QĐ-UBND  08/01/2018
 3100/QĐ-UBND  29/12/2017
 2610/QĐ-BTC  21/12/2017
 2949/QĐ-UBND  19/12/2017
 30/NQ-HĐND  19/12/2017
 04/NQ-HĐND  15/12/2017
 09/NQ-HĐND  15/12/2017
 05/NQ-HĐND  15/12/2017
 102/2017/QĐ-UBND  15/12/2017
 1990/QĐ-TTg  11/12/2017
 14/NQ-HĐND  08/12/2017
 13/NQ-HĐND  08/12/2017
 36/2017/NQ-HĐND  08/12/2017
64 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh