Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 464/QĐ-UBND  21/02/2018
 447/QĐ-UBND  13/02/2018
 409/QĐ-UBND  12/02/2018
 408/QĐ-UBND  12/02/2018
 390/QĐ-UBND  09/02/2018
 389/QĐ-UBND  09/02/2018
 388/QĐ-UBND  09/02/2018
 387/QĐ-UBND  09/02/2018
 386/QĐ-UBND  09/02/2018
 385/QĐ-UBND  09/02/2018
 384/QĐ-UBND  09/02/2018
 359/QĐ-UBND  07/02/2018
 358/QĐ-UBND  07/02/2018
 344/QĐ-UBND  06/02/2018
 345/QĐ-UBND  06/02/2018
 339/QĐ-UBND  05/02/2018
 338/QĐ-UBND  05/02/2018
 323/QĐ-UBND  02/02/2018
 315/QĐ-UBND  02/02/2018
 314/QĐ-UBND  02/02/2018
 313/QĐ-UBND  02/02/2018
 308/QĐ-UBND  02/02/2018
 307/QĐ-UBND  02/02/2018
 306/QĐ-UBND  02/02/2018
 283/QĐ-UBND  31/01/2018
72 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh