Ngày 14 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3076)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1487)
  Giáo dục - Đào tạo (1067)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1865)
  Hành chính - Tổ chức (4465)
  Kinh tế - Xã hội (891)
  Quy hoạch - Xây dựng (1551)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1612)
  Thuế - Phí - Lệ phí (579)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 59/2018/QĐ-UBND  26/10/2018
 56/2018/QĐ-UBND  24/10/2018
 56//2018/QĐ-UBND  24/10/2018
 2379/QĐ-UBND  23/10/2018
 2378/QĐ-UBND  23/10/2018
 2264/QĐ-UBND  12/10/2018
 2216/QĐ-UBND  08/10/2018
 2217/QĐ-UBND  08/10/2018
 2153/QĐ-UBND  01/10/2018
 2154/QĐ-UBND  01/10/2018
 2123/QĐ-UBND  25/09/2018
 2077/QĐ-UBND  18/09/2018
 2075/QĐ-UBND  18/09/2018
 2036/QĐ-UBND  14/09/2018
 2035/QĐ-UBND  14/09/2018
 1994/QĐ-UBND  11/09/2018
 1955/QĐ-UBND  05/09/2018
 1929/QĐ-UBND  31/08/2018
 1933/QĐ-UBND  31/08/2018
 1932/QĐ-UBND  31/08/2018
 1931/QĐ-UBND  31/08/2018
 1930/QĐ-UBND  31/08/2018
 1910/QĐ-UBND  29/08/2018
 1909/QĐ-UBND  29/08/2018
 1912/QĐ-UBND  29/08/2018
75 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh