Ngày 19 tháng 8 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3008)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1481)
  Giáo dục - Đào tạo (1050)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1830)
  Hành chính - Tổ chức (4398)
  Kinh tế - Xã hội (888)
  Quy hoạch - Xây dựng (1546)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1606)
  Thuế - Phí - Lệ phí (576)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 1783/QĐ-UBND  11/08/2018
 1683/QĐ-UBND  30/07/2018
 1682/QĐ-UBND  30/07/2018
 1681/QĐ-UBND  30/07/2018
 1626/QĐ-UBND  25/07/2018
 1504/QĐ-UBND  10/07/2018
 1494/QĐ-UBND  09/07/2018
 1367/QĐ-UBND  25/06/2018
 1342/QĐ-UBND  20/06/2018
 1298/QĐ-UBND  13/06/2018
 1297/QĐ-UBND  13/06/2018
 1296/QĐ-UBND  13/06/2018
 1295/QĐ-UBND  13/06/2018
 05/2018/TT-BTP  07/06/2018
 1248/QĐ-UBND  05/06/2018
 32/2018/QĐ-UBND  31/05/2018
 1036/QĐ-UBND  16/05/2018
 1020/QĐ-UBND  14/05/2018
 1005/QĐ-UBND  11/05/2018
 952/QĐ-UBND  07/05/2018
 912/QĐ-UBND  27/04/2018
 806/QĐ-UBND  13/04/2018
 787/QĐ-UBND  12/04/2018
 786/QĐ-UBND  12/04/2018
 746/QĐ-UBND  06/04/2018
73 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh