Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 466/QĐ-UBND  18/02/2020
 465/QĐ-UBND  18/02/2020
 37/KH-UBND  17/02/2020
 446/QĐ-UBND  14/02/2020
 424/QĐ-UBND  12/02/2020
 414/QĐ-UBND  11/02/2020
 392/QĐ-UBND  10/02/2020
 393/QĐ-UBND  10/02/2020
 395/QĐ-UBND  10/02/2020
 394/QĐ-UBND  10/02/2020
 387/QĐ-UBND  07/02/2020
 385/QĐ-UBND  07/02/2020
 386/QĐ-UBND  07/02/2020
 388/QĐ-UBND  07/02/2020
 370/QĐ  06/02/2020
 369/QĐ-UBND  05/02/2020
 331/QĐ-UBND  03/02/2020
 330/QĐ-UBND  03/02/2020
 329/QĐ-UBND  03/02/2020
 328/QĐ-UBND  03/02/2020
 327/QĐ-UBND  03/02/2020
 314/QĐ-UBND  30/01/2020
 313/QĐ-UBND  30/01/2020
 312/QĐ-UBND  30/01/2020
 311/QĐ-UBND  30/01/2020
85 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh