Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4545)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1554)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 360/QĐ-UBND  11/02/2019
 351/QĐ-UBND  11/02/2019
 350/QĐ-UBND  11/02/2019
 349/QĐ-UBND  11/02/2019
 302/QĐ-UBND  01/02/2019
 282/QĐ-UBND  01/02/2019
 274/QĐ-UBND  31/01/2019
 273/QĐ-UBND  31/01/2019
 268/QĐ-UBND  30/01/2019
 267/QĐ-UBND  30/01/2019
 266/QĐ-UBND  30/01/2019
 265/QĐ-UBND  30/01/2019
 248/QĐ-UBND  29/01/2019
 247/QĐ-UBND  29/01/2019
 244/QĐ-UBND  29/01/2019
 238/QĐ-UBND  28/01/2019
 224/QĐ-UBND  25/01/2019
 223/QĐ-UBND  25/01/2019
 222/QĐ-UBND  25/01/2019
 221/QĐ-UBND  25/01/2019
 217/QĐ-UBND  25/01/2019
 226/QĐ-UBND  25/01/2019
 225/QĐ-UBND  25/01/2019
 216/QĐ-UBND  25/01/2019
 213/QĐ-UBND  25/01/2019
78 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh