Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 2715/QĐ-BTC  29/12/2017
 146/2017/TT-BTC  29/12/2017
 158/2017/NĐ-CP  27/12/2017
 155/2017/NĐ-CP  27/12/2017
 150/2017/NĐ-CP  26/12/2017
 125/2017/NĐ-CP  24/11/2017
 77/2017/QĐ-UBND  07/09/2017
 72/2017/QĐ-UBND  31/08/2017
 71/2017/QĐ-UBND  31/08/2017
 67/2017/QĐ-UBND  22/08/2017
 38/2017/QÐ-TTg  18/08/2017
 62/2017/QĐ-UBND  14/08/2017
 57/2017/QĐ-UBND  09/08/2017
 56/2017/QĐ-UBND  07/08/2017
 29/2017/NQ-HĐND  14/07/2017
 28/2017/NQ-HĐND  14/07/2017
 27/2017/NQ-HĐND  14/07/2017
 26/2017/NQ-HĐND  14/07/2017
 25/2017/MQ-HĐND  14/07/2017
 20/2017/NQ-HĐND  14/07/2017
 17/2017/NQ-HĐND  13/07/2017
 23/2017/NQ-HĐND  13/07/2017
 47/2017/QĐ-UBND  21/06/2017
 43/2017/QĐ-UBND  02/06/2017
 34/2017/QĐ-UBND  25/05/2017
23 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh