Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4545)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1554)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 5/2019/QĐ-UBND  11/01/2019
 19/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 95/2018/TT-BTC  17/10/2018
 18/CT-UBND  05/09/2018
 82/2018/TT-BTC  30/08/2018
 22/2018/TT-BCT  21/08/2018
 1690/QĐ-UBND  31/07/2018
 1313/QĐ-UBND  18/06/2018
 3867/UBND-CS  04/06/2018
 28/2018/QĐ-UBND  08/05/2018
 39/2018/TT-BTC  20/04/2018
 526/QĐ-BTC  16/04/2018
 04/2018/TT-BCT  02/04/2018
 02/2018/NQ-HĐND  30/03/2018
 03/2018/TT-BCT  30/03/2018
 12/2018/QĐ-UBND  09/02/2018
 2715/QĐ-BTC  29/12/2017
 146/2017/TT-BTC  29/12/2017
 158/2017/NĐ-CP  27/12/2017
 155/2017/NĐ-CP  27/12/2017
 150/2017/NĐ-CP  26/12/2017
 125/2017/NĐ-CP  24/11/2017
 77/2017/QĐ-UBND  07/09/2017
 72/2017/QĐ-UBND  31/08/2017
 71/2017/QĐ-UBND  31/08/2017
24 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh