Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (568)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (2859)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1475)
  Giáo dục - Đào tạo (1013)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1784)
  Hành chính - Tổ chức (4309)
  Kinh tế - Xã hội (874)
  Quy hoạch - Xây dựng (1536)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1583)
  Thuế - Phí - Lệ phí (566)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 11/2018/QĐ-UBND  09/02/2018
 26/ KH-UBND  08/02/2018
 15/BC-UBND  01/02/2018
 49/UBND-TH  04/01/2018
 3039/QĐ-UBND  27/12/2017
 37/CT-UBND  25/12/2017
 27/CT-UBND  25/12/2017
 2078/QĐ-TTg  22/12/2017
 29/2017/NQ-HĐND  19/12/2017
 07/2017-NQ-HĐND  15/12/2017
 02/2017/NQ-HĐND  15/12/2017
 07/2017/NQ-HĐND  15/12/2017
 04/2017/NQ-HĐND  15/12/2017
 07/2017/TT-BKHĐT  14/12/2017
 01/2017/NQ-HĐND  13/12/2017
 42/2017/NQ-HĐND  09/12/2017
 256/BC-UBND  02/12/2017
 1905/QĐ-TTg  29/11/2017
 1865/QĐ-TTg  23/11/2017
 319/TB-UBND  17/11/2017
 318/TB-UBND  15/11/2017
 317/TB-UBND  15/11/2017
 312/TB-UBND  13/11/2017
 313/TB-UBND  13/11/2017
 311/TB-UBND  13/11/2017
35 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh