Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 17/KH-UBND  30/01/2020
 01/QĐ-UBND  01/01/2020
 24/CT-UBND  27/12/2019
 02/2019/NQ-HĐND  18/12/2019
 02/2019/NQ-HĐND  13/12/2019
 01/2019/NQ-HĐND  13/12/2019
 22/2019/NQ-HĐND  10/12/2019
 2407/QĐ-UBND  30/09/2019
 210/KH-UBND  10/09/2019
 26/NQ-HĐND  19/08/2019
 191/KH-UBND  12/08/2019
 01/2019/NQ-HĐND  16/07/2019
 01/2019/NQ-HĐND  12/07/2019
 12/2019/NQ-HĐND  09/07/2019
 17/NQ-HĐND  09/07/2019
 179/BC-UBND  06/07/2019
 01/2019/NQ-HĐND  03/07/2019
 16/CT-TTg  25/06/2019
 681/QĐ-TTg  04/06/2019
 134/BC-UBND  30/05/2019
 27/2019/QĐ-UBND  28/05/2019
 1284/QĐ-UBND  28/05/2019
 1283/QĐ-UBND  28/05/2019
 127/KH-UBND  27/05/2019
 13/CT-TTg  20/05/2019
38 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh