Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3178)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1504)
  Giáo dục - Đào tạo (1081)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1940)
  Hành chính - Tổ chức (4545)
  Kinh tế - Xã hội (907)
  Quy hoạch - Xây dựng (1554)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1630)
  Thuế - Phí - Lệ phí (582)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 353/QĐ-UBND  11/02/2019
 19/BC-UBND  31/01/2019
 1/2019/CT-UBND  01/01/2019
 01/QĐ-UBND  01/01/2019
 01/CT-UBND  01/01/2019
 29/CT-UBND  21/12/2018
 164/2018/NĐ-CP  21/12/2018
 04/2018/NQ-HĐND  19/12/2018
 09/2018/NQ-HĐND  14/12/2018
 33/2018/NQ-HĐND  14/12/2018
 02/2018/NQ-HĐND  13/12/2018
 01/2018/NQ-HĐND  12/12/2018
 23/2018/NQ-HĐND  07/12/2018
 2805/QĐ-UBND  30/11/2018
 322/BC-UBND  30/11/2018
 2695/QĐ-UBND  15/11/2018
 284/BC-UBND  30/10/2018
 244/BC-UBND  27/09/2018
 223/BC-UBND  30/08/2018
 185/BC-UBND  27/07/2018
 37/2018/NQ-HĐND  16/07/2018
 11/2018/NQ-HĐND  12/07/2018
 03/2018/NQ-HĐND  11/07/2018
 01/2018/NQ-HĐND  11/07/2018
 01/2018/NQ-HĐND  10/07/2018
37 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh