Ngày 14 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (574)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3076)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1487)
  Giáo dục - Đào tạo (1067)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (1865)
  Hành chính - Tổ chức (4465)
  Kinh tế - Xã hội (891)
  Quy hoạch - Xây dựng (1551)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1612)
  Thuế - Phí - Lệ phí (579)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 284/BC-UBND  30/10/2018
 244/BC-UBND  27/09/2018
 223/BC-UBND  30/08/2018
 185/BC-UBND  27/07/2018
 37/2018/NQ-HĐND  16/07/2018
 11/2018/NQ-HĐND  12/07/2018
 03/2018/NQ-HĐND  11/07/2018
 01/2018/NQ-HĐND  11/07/2018
 01/2018/NQ-HĐND  10/07/2018
 01/2018/NQ-HĐND  05/07/2018
 114/KH-UBND  04/06/2018
 108/BC-UBND  30/05/2018
 85/BC-UBND  04/05/2018
 85/BC-UBND  05/04/2018
 62/BC-UBND  02/04/2018
 03/2018/NQ-HĐND  30/03/2018
 28/BC-UBND  02/03/2018
 11/2018/QĐ-UBND  09/02/2018
 26/ KH-UBND  08/02/2018
 15/BC-UBND  01/02/2018
 49/UBND-TH  04/01/2018
 3039/QĐ-UBND  27/12/2017
 37/CT-UBND  25/12/2017
 27/CT-UBND  25/12/2017
 2078/QĐ-TTg  22/12/2017
36 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh