Ngày 9 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
  Chế độ - Chính sách - Tiền lương (580)
  Đất đai - Nhà ở - Đô thị (3478)
  Xúc tiến - Kế hoạch - Đầu tư (1583)
  Giáo dục - Đào tạo (1129)
  Thi đua - Khen thưởng (8)
  Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật (2130)
  Hành chính - Tổ chức (4796)
  Kinh tế - Xã hội (936)
  Quy hoạch - Xây dựng (1582)
  Tài chính - Ngân sách - Ngân hàng (1686)
Chọn lĩnh vực khác:
         Tìm kiếm: (Số, ký hiệu hoặc trích yếu)
           Từ ngày: chon ngay    Đến ngày: chon ngay
LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH - TIỀN LƯƠNG
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
 14/2020/NĐ-CP  24/01/2020
 76/2019/NĐ-CP  08/10/2019
 10/2019/TT-BNV  02/08/2019
 58/2019/NĐ-CP  01/07/2019
 44/2019/NĐ-CP  20/05/2019
 38/2019/NĐ-CP  09/05/2019
 09/2018/NQ-HĐND  12/07/2018
 08/2018/NQ-HĐND  12/07/2018
 1392/QĐ-UBND  26/06/2018
 88/2018/NĐ-CP  15/06/2018
 06/2018/TT-BNV  31/05/2018
 66/2018/NĐ-CP  12/05/2018
 04/2018/NĐ-CP  04/01/2018
 2124/QĐ-TTg  29/12/2017
 112/2017/NÐ-CP  06/10/2017
 35/2017/QĐ-TTg  25/07/2017
 04/2017/TT-BNV  17/07/2017
 189/TB-UBND  11/07/2017
 76/2017/NÐ-CP  30/06/2017
 18/2017/TT-BLĐTBXH  30/06/2017
 02/2017/TT-BNV  12/05/2017
 586/QÐ-TTg  03/05/2017
 47/2017/NĐ-CP  24/04/2017
 15/2017/NQ-HĐND  31/03/2017
 16/2017/HĐND  31/03/2017
24 page(s)  [1] [2] [3] [4] [5]>>
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh