Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 12/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban: hành: 26/08/2019
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu:
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2019
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh