Ngày 30 tháng 9 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 01/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban: hành: 30/01/2020
Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Trích yếu:
Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 15/03/2020
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh