Ngày 25 tháng 6 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
GIỚI THIỆU


“Thư viện Văn bản pháp luật” là kho dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành từ khi chia tách tỉnh (năm 1989) đến nay được triển khai trên internet, với khối lượng văn bản khổng lồ, đa dạng, phong phú, được cập nhật nhanh chóng và chính xác. Là nơi cung cấp các văn bản pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế với công cụ tra cứu tiện lợi, đáp ứng nhu cầu khai thác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hệ thống văn bản trong “Thư viện Văn bản pháp luật” gồm:

- Văn bản pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh;

- Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh; HĐND, UBND thành phố Huế và các huyện;

- Các văn bản triển khai, hướng dẫn văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, UBND tỉnh do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành;

- Đồng thời, “Thư viện văn bản pháp luật” cũng cập nhật và cung cấp kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương.

Đặc biệt, Thư viện văn bản pháp luật còn cung cấp dịch vụ miễn phí nhận Bản tin danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành hàng tuần qua email. Để được nhận bản tin quý khách đăng ký đúng địa chỉ email qua địa chỉ tvpl@thuathienhue.gov.vn.

 Với việc không ngừng cải tiến, nâng cấp các tiện ích nhằm hỗ trợ hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu và thực thi pháp luật, hy vọng “Thư viện văn bản pháp luật” sẽ luôn là địa chỉ tin cậy của đông đảo bạn đọc mọi nơi, mọi lúc.

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh