Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
  CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

 

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 612/BC-VHTTDL
Ngày ban hành 15/07/2008
Người ký Phan Tiến Dũng
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết TW3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, TT và DL
Phân loại Báo cáo
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh