Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
  BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

BỘ CÔNG AN

__________

 

Số: 1279/2002/QĐ-BCA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch.

_______________________


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

 

- Căn cứ Điều 10 Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000;

- Căn cứ Điều 10 Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: “Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch”. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đồng chí Tổng cục trưởng các Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.


Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hưởng

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 1279/2002/QĐ-BCA
Ngày ban hành 14/07/2002
Người ký Nguyễn Văn Hưởng
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch.
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Phân loại Quyết định
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh