Ngày 12 tháng 12 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
  BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

Thông tư 2313/2007/TT-TTCP ngày 26/10/2007 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 2313/2007/TT-TTCP
Ngày ban hành 26/10/2007
Người ký Trần Văn Truyền
Trích yếu Hướng dẫn mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra
Cơ quan ban hành Thanh tra Chính phủ
Phân loại Thông tư
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh