Ngày 14 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
  LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 04/2011/TTLT-BNV-BTC
Ngày ban: hành: 06/05/2011
Người ký: Vũ Văn Ninh - Trần Văn Tuấn
Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2011 đối với cơ quan NN, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-XH và đơn vị sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh