Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 02/2014/CT-UBND
Ngày ban: hành: 28/02/2014
Người ký: Ngô Văn Chiến
Trích yếu:
Về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện Nam Đông
Phân loại: Chỉ thị
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 19/05/2015
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 29/03/2013  của UBND huyện Nam Đông Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2013
Văn bản thay thế:    1. Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND ngày 12/05/2015  của UBND huyện Nam ĐôngVề việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh