Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
  BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 66/QĐ-HĐKHSK
Ngày ban: hành: 25/06/2014
Người ký: Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 05/7/2014
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh