Ngày 21 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
  BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 10/2014/TT-BVHTTDL
Ngày ban: hành: 01/10/2014
Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn đặt tên Doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, Văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
Cơ quan ban hành: Bộ VH, TT và DL
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Hiệu lực từ ngày 25/11/2014
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh