Ngày 23 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
  BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 01/2015/TT-BNV
Ngày ban: hành: 13/02/2015
Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Trích yếu:
Về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ hưu theo QĐ 13-CP ngày 20/6/1975 của HĐ Chính phủ và QĐ 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 01/4/2015
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh