Ngày 14 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 02/2015/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 13/04/2015
Người ký: Hồ Văn Cường
Trích yếu:
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân huyện và nơi Tiếp công dân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Vang
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 20/04/2015
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh