Ngày 7 tháng 3 năm 2021
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 06/2015/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 13/05/2015
Người ký: Nguyễn Văn Mạnh
Trích yếu:
Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Lộc
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 20/05/2015
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh