Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 13/2015/CT-UBND
Ngày ban: hành: 24/11/2015
Người ký: Hồ Trọng Cầu
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Lộc
Phân loại: Chỉ thị
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 01/12/2015
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh