Ngày 20 tháng 1 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
  HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 03/NQ-HĐND
Ngày ban: hành: 24/06/2016
Người ký: Nguyễn Đại Vui
Trích yếu:
Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban hội đồng nhân dân huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Phong Điền
Phân loại: Nghị quyết
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 24/6/2016
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh