Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
  BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 79/2016/TT-BQP
Ngày ban: hành: 16/06/2016
Người ký: Trung tướng Phan Văn Giang
Trích yếu:
V/V quy định mối quan hệ công tác của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn, BCH Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ BCH quân sự bộ, ngành TW, BCH quân sự xã, thị trấn và thôn đội trưởng BCH quân sự cơ quan...
Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh