Ngày 5 tháng 8 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
  LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 90/2016/TTLT-BTC-BCT
Ngày ban: hành: 24/06/2016
Người ký: Trần Văn Hiếu
Trích yếu:
V/V sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT 39/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở, cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Qũy bình ổn giá và điều hành giá xăng...
Cơ quan ban hành: Liên Bộ
Phân loại: Thông tư
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh