Ngày 16 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 814/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 14/03/2017
Người ký: Nguyễn Văn Cho
Trích yếu:
Ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phong Điền
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 14/3/2017
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 24/11/2014  của UBND huyện Phong Điền Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung trên địa bàn huyện Phong Điền
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh