Ngày 18 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
  HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 01/2017/NQ-HĐND
Ngày ban: hành: 16/03/2017
Người ký: Phan Cảnh Dư
Trích yếu:
Về việc thông qua Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Quảng Điền giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành: HĐND huyện Quảng Điền
Phân loại: Nghị quyết
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 23/3/2017
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh