Ngày 26 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
  HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 01/NQ-HĐND
Ngày ban: hành: 26/01/2018
Người ký: Hồ Đàm Giang
Trích yếu:
Về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2016.
Cơ quan ban hành: HĐND huyện A Lưới
Phân loại: Nghị quyết
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 26/01/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 11/07/2017  của HĐND huyện A Lưới Phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2016
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh