Ngày 15 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 26/02/2018
Người ký: Trịnh Đức Hùng
Trích yếu:
Ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phong Điền
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Hết hiệu lực
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013  của UBND huyện Phong Điền Ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
Văn bản bãi bỏ:    1. Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/03/2018  của UBND huyện Phong ĐiềnVề việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Quyết số 02/2018/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện)
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh