Ngày 17 tháng 4 năm 2021
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
  UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 40/2018/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 02/07/2018
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/05/2014  của UBND tỉnh Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
   2. Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/06/2015  của UBND tỉnh Ban hành Quy định về việc ứng dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh