Ngày 7 tháng 3 năm 2021
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 02/2019/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 29/03/2019
Người ký: Nguyễn Văn Mạnh
Trích yếu:
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Lộc
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 05/4/2019
   Tệp đính kèm
Văn bản bị bãi bỏ:    1. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014  của UBND huyện Phú Lộc Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc
   2. Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 21/04/2015  của UBND huyện Phú Lộc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh