Ngày 8 tháng 8 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 213/2006/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 17/04/2006
Người ký: Võ Hàng
Trích yếu:
V/v Bổ sung, sửa đổi một phần nội dung Quy định tạm thời một số cơ chế chính sách huy động nguồn lực, thu hút vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện ban hành kèm theo quyết định số: 1124/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND huyện.
Cơ quan ban hành: UBND thị xã Hương Trà
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh