Ngày 8 tháng 8 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 1156/BC-NNPTNT
Ngày ban: hành: 27/08/2008
Người ký: Hồ Đăng Vang
Trích yếu:
Vè việc báo cáo chương trình trọng điểm tái định cư dân thủy diện ven biển và đầm phá thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND tỉnh Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ nay đến 2010
Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp và PTNT
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh