Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
    Nghị định
    Nghị quyết
    Quyết định
    Thông tư
    Báo cáo
    Chỉ thị
    Công điện
    Công văn
    Chương trình
    Đề án
    Giấy chứng nhận đầu tư
    Kế hoạch
    Thông báo
    Hướng dẫn
    Quy Chế
    Công bố
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]

 

  Tệp đính kèm
Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 31121000006
Ngày ban hành 11/02/2009
Người ký Nguyễn Thị Thúy Hòa
Trích yếu Điều chỉnh Điều 3, Điều 7 của Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000006, do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 06 tháng 02 năm 2007
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy chứng nhận đầu tư
[  Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh