Ngày 18 tháng 9 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 308/HDLN-GDĐT-YT-ĐHH-BHXH
Ngày ban: hành: 07/09/2009
Người ký: Hoàng Đức Bình, Lê Thanh Sơn, Chế Thị Bích Thủy, Nguyễn Dung
Trích yếu:
Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2009-2010
Cơ quan ban hành: Sở GD&ĐT-Y Tế-Đại học Huế-BHXH
Phân loại: Hướng dẫn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh