Ngày 18 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
    Nghị định
    Nghị quyết
    Quyết định
    Thông tư
    Báo cáo
    Chỉ thị
    Công điện
    Công văn
    Chương trình
    Đề án
    Giấy chứng nhận đầu tư
    Kế hoạch
    Thông báo
    Hướng dẫn
    Quy Chế
    Công bố
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 31112000017
Ngày ban: hành: 31/12/2009
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Điều chỉnh Giấy Chứng nhận đầu tư số 31112000017 do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21 tháng 01 năm 2008
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh