Ngày 14 tháng 8 năm 2022
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 25/QCPH/UBND-HNDT
Ngày ban: hành: 01/04/2016
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Quy chế về mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quy Chế
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 01/4/2016
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh