Ngày 8 tháng 8 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 37/CB-UBBC
Ngày ban: hành: 22/04/2016
Người ký: Lê Trường Lưu
Trích yếu:
Công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 20121 theo từng đơn vị bầu cử
Cơ quan ban hành: Ủy ban Bầu cử
Phân loại: Công bố
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh