Ngày 16 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
    Nghị định
    Nghị quyết
    Quyết định
    Thông tư
    Báo cáo
    Chỉ thị
    Công điện
    Công văn
    Chương trình
    Đề án
    Giấy chứng nhận đầu tư
    Kế hoạch
    Thông báo
    Hướng dẫn
    Quy Chế
    Công bố
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 125/KH-UBND
Ngày ban: hành: 27/05/2017
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Giấy chứng nhận đầu tư
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh