Ngày 21 tháng 11 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 284/TB-UBND
Ngày ban: hành: 11/10/2017
Người ký: Nguyễn Đình Bách
Trích yếu:
Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc xây dựng Bộ tiêu chí về chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) đối với cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh