Ngày 24 tháng 2 năm 2020
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 16/VBHN-BGTVT
Ngày ban: hành: 30/11/2017
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Trích yếu:
V/v hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng GT đường bộ
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Phân loại: Hướng dẫn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh