Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 1416/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 28/06/2018
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Hùng, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Kể từ ngày 28/06/2018
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh