Ngày 17 tháng 4 năm 2021
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 07/2014/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 14/04/2014
Người ký: Nguyễn Thanh Hà
Trích yếu:
Ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lộc
Cơ quan ban hành: UBND huyện Phú Lộc
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Hết hiệu lực
   Tệp đính kèm
Văn bản bãi bỏ:    1. Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 29/03/2019  của UBND huyện Phú LộcBãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh