Ngày 17 tháng 2 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 27/05/2014
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 16/07/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 1872/2004/QĐ-UB ngày 14/06/2004  của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định công tác lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế
   2. Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 27/12/2010  của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
   3. Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 27/12/2010  của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện
Văn bản thay thế:    1. Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018  của UBND tỉnhBan hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
   2. Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018  của UBND tỉnhBan hành Quy chế về công tác lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh