Ngày 21 tháng 9 năm 2018
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 2320/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 06/10/2017
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc thu hồi đất của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà quản lý( thu hồi 210.000 m2 tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà)
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực từ ngày 6/10/2017
   Tệp đính kèm
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh