Ngày 23 tháng 1 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 765/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 10/04/2018
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông thương phẩm Bảo Nguyên tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy ( Thu hồi 3.962 m2 đất tọa lạc tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy)
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Hết hiệu lực từ ngày 03/05/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản thay thế:    1. Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 03/05/2018  của UBND tỉnh Về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần bê tông Bảo Nguyên thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà máy bê tông thương phẩm Bảo Nguyên tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy ( Thu hồi 3.962 m2 đất tọa lạc tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, phường Thủy Phương)
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh