Ngày 25 tháng 8 năm 2019
 

Trang chủ | Giới thiệu | Hướng dẫn 
  VĂN BẢN TRONG TUẦN
  CƠ QUAN BAN HÀNH
    CHÍNH PHỦ
    BỘ VÀ NGANG BỘ
    LIÊN BỘ
    HĐND TỈNH
    UBND TỈNH
    CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
    BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
    HĐND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
    LIÊN NGÀNH
  LOẠI VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 1678/QĐ-UBND
Ngày ban: hành: 30/07/2018
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2018
   Tệp đính kèm
Văn bản bị thay thế:    1. Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 22/05/2017  của UBND tỉnh Về việc kiện toàn thành viên Hội đồng thẩm định giá đất
   2. Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 16/03/2018  của UBND tỉnh Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh
[ Các văn bản khác]
® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh